مجتمع آموزشی طلوع شمس

مجتمع آموزشی طلوع شمس با سابقه درخشان 15 ساله در امر تعلیم و تربیت کارآموزانی پویا و پرتلاش توانسته است کارنامه ای در خور تحسین از خود برجای گذارد. ما توانسته ایم بیش از 1000 مدرک فنی و حرفه ای را برای مجتمع آموزشی طلوع شمس به ارمغان بیاوریم

تخفیف عالی در مجتمع طلوع شمس

مجتمع آموزشی طلوع شمس با تخفیف عالی به خانواده های نیروهای مسلح و بازنشستگان نیروهای مسلح، طرح هایی از قبیل طرح یاوران امید را برگزار می کند. همچنین با برگزاری دوره های آموزشی برای کودکان از قبیل طرح کودک رایانه توانسته، دنیای مجازی را بصورت امن به کودکانتان آموزش دهد.

نتایج آزمون

تماس با ما

ارتباط با مدیران مجتمع آموزشی طلوع شمس